Függőségek Fordított függőségek Kredit Felvehető tárgyak
I. II. III. IV.
Intelligens rendszerek
Web-fejlesztés
Szervezeti magatartás
Adatelemzés
Nyelvek és fordítóprogramok
Vállalati pénzügyek
Formális módszerek
Rendszerbiztonság
Elosztott rendszerek
Algoritmuselmélet
Számításelmélet
Diplomatervezés I.
Diplomatervezés II.
Iparjogvédelem
1
2
3
4
Differenciált szakmai anyag
Interfész-technológia
Valós idejű rendszerek
Digitális rendszerek
Beágyazott rendszerek
Szoftver-vizsgálat
Szoftver-ergonómia
On-line reszerek
Dokumentumkezelő rendszerek
Adaptív rendszerek
Platform független programozás
Párhuzamos technológiák
Számítási intelligencia (Fuzzy rdsz.-ek)
Vezeték-nélküli és mobil hirközlő rdsz.-ek
Szabadon választható tananyag
Eu-tanulmányok
Szimuláció módszertana és alkalmazása I.
Szimuláció módszertana és alkalmazása II.
Angol műszaki nyelv I.
Angol műszaki nyelv II.
Kommunikációs ismeretek
Marketing
DotNET programozás
Globalizáció és mai magyar társadalom I.
Globalizáció és mai magyar társadalom II.
Politológia
A modern társadalmak
Mikrofizika
Nanoelektronika
A vizuális észlelés fizikája
Nukleáris technológia
Diagnosztikai képalkotó eljárások mat. és fiz. alapjai
Gépi tanulás
Statisztikai szoftverek
MATLAB programozás
Számítógépi algebra
Tárgy információkkr.felvehető kr.
Teljesítendő:120 =Kötelező:86 + Diff.: 24 + Szabadon v.:10
0
0