Függőségek Fordított függőségek Kredit Felvehető tárgyak Mentés Betöltés Régi
I. II. III. IV. V. VI. VII.
Analízis
Villamosságtan
Közgazdaságtan
Programozás I.
Digitális hálózatok
Lineáris algebra
Fizika
Jogi ismeretek
Programozás II.
Algoritmusok és adatstr.
Számítógép-architektúrák
Szoftver-technológia I.
Diszkrét matematika
Jelek és rendszerek
Programozás III.
Szoftver-technológia II.
Operációs rendszerek
Adatbáziskezelés
Valószínűségszámítás
Vállalat-gazdaságtan
Szoftver-minőségbiztosítás
Szabályozástechnika
Számítógép-hálózatok
Szakértői rendszerek
Vállalati inf. rendszerek I.
Optimumszámítás
Üzleti és Informatikai jog
Vállalati inf. rendszerek II.
Számítógépes adatbiztonság
Termelésmenedzsment
Rendszerintegrálás
Diplomatervezés I.
Vezetői inf. rendszerek
Diplomatervezés II.
1
2
3
4
5
6
7
Differenciált szakmai anyag
Form. nyelvek és automaták
Döntéselőkészítés
Beágyazott szoftverek
Web-technológia I.
Web-technológia II.
Számítógépes grafika
Multimédia
Grafikus modellezés
CASE-technológia
Internet alkalmazások
Döntéselőkészítő rendszerek
Párhuzamos programozás
Vizuális adatbáziskezelés I.
Vizuális alkalmazásfejlesztés I.
Vizuális alkalmazásfejlesztés II.
Algoritmusok tervezése
Programozáselmélet
Statisztikai alkalmazások
Objektum-orientált technológia
Interaktív 3D környezetek
Interaktív multimédia alkalmazások
Számítógépek felépítése és üzemeltetése
Minőség és megbízhatóság
Reaktív rendszerek fejlesztése
Programozási nyelvek és paradigmák
Programozás C++ nyelven
Vizuális adatbáziskezelés II.
UML-alapú fejlesztés I.
UML-alapú fejlesztés II.
Projektvezetés
Programozás dotNET-ben
Grafikus fejlesztés dotNET-ben
Portálfejlesztés dotNET-ben
Szabadon választható tananyag
Angol műszaki nyelv I.
Angol műszaki nyelv II.
Kommunikációs ismeretek
Marketing
Globalizáció és magyar társ. I.
Globalizáció és magyar társ.II.
Munkavédelem
Neveléstörténet és neveléstan
Szociális gyakorlat
Szoc. gyak.-ot követő szeminárium
EU-tanulmányok
Politilógia
Szociológia
Fizikatörténet
Műszaki dokumentáció és szabványismeret
Numerikus módszerek
Az információs társadalom
Pszichológia és személyiségfejl. I.
Pszichológia és személyiségfejl. II.
Önkéntes segítő gyakorlat
Banki informatika
Prezentációs grafika
Irodaautomatizálási rendszerek
Szimuláció módszertana és alk. I.
Szimuláció módszertana és alk. II.
Intelligens rendszerek
Speciális programfejlesztő eszközök
Tudatos karriertervezés
Informatikatörténet
A modern társadalmak
Tanári kommunikáció
Üzleti és iparjogvédelem
Tárgy információkkr.felvehető kr.
Teljesítendő:210 =Kötelező:160 + Diff.: 40 + Szabadon v.:10
0
0